Risicoplan

Risicoplan

Na de analyse verwerken wij onze bevindingen in een risicoplan. In dit plan leest u op welke wijze u uw risico’s kunt voorkomen of terug kunt dringen tot een acceptabel niveau.

Daarbij verwoorden wij per risico de kans van het optreden. Vervolgens berekenen wij wat de gevolgen van een schade zijn als een risico zich daadwerkelijk voordoet.

Ook geven wij aan of er actie benodigd is. Dat is niet in alle gevallen noodzakelijk. Als de kosten ter voorkoming van of de kosten van een verzekering groter zijn dan het risico kan besloten worden dit te accepteren.

Aan de hand van het plan maken we een stappenplan voor het managen van de risico’s. Daarbij bekijken we eerst welke preventieve diensten ingezet kunnen worden. Voor de risico’s die verzekerd moeten worden, bekijken we bij verzekeraars wat de best passende oplossing is.

Heeft u een vraag?

Wij kunnen u telefonisch of via de e-mail te woord staan. Laat uw telefoonnummer of e-mailadres achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.